Anpe Illes Balears
C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046
Correu electrònic: info@anpe-balears.org

Ara estàs a "noticies generals"

Inici - noticies generals

ANPE EXIGEIX QUE ELS DOCENTS PUGUIN JUBILAR-SE ABANS DELS 67 ANYS

29/01/2011

 

ANPE EXIGEIX QUE ELS DOCENTS PUGUIN JUBILAR-SE ABANS DELS 67 ANYS


PER ESTABLIR LES CONDICIONS DE JUBILACIÓ DEL PROFESSORAT HAN DE TENIR-SE EN COMPTE LES PARTICULARITATS DE LA PROFESSIÓ DOCENT.


No és una bona notícia que un professor que ingressi avui en la docència hagi de romandre durant més de 38 anys exercint una tasca que requereix unes característiques determinades de plenitud física i psíquica.

L'acord sobre la reforma de les pensions perllonga l'edat reglamentària de jubilació a 67 anys, si bé els qui acreditin 38 anys i mig de cotització podran jubilar-se als 65. La implantació gradual es realitzarà de l'any 2013 al 2027 i afectarà plenament i sobretot als professors més joves, a els qui posa per davant una vida professional que en determinats nivells educatius pot ser massa llarga.


La mala gestió de la crisi econòmica va a portar-se per davant no solament els drets adquirits pels professors sinó les expectatives de futur de les noves generacions de docents. Mancant el desenvolupament parlamentari - en el qual encara confiem - ANPE recorda que el treball que realitzen els professors té particularitats molt específiques que singularitzen aquesta professió i la converteixen en una de les més afectades pel desgast psicològic.


ANPE considera que ha de mantenir-se per a la funció docent l'edat reglamentària de jubilació als 65 anys, tenint en compte que el col·lectiu docent, en la seva majoria, en arribar a aquesta edat de jubilació ha cotitzat ja durant més de trenta anys. A més, han de mantenir-se les dues modalitats de jubilació que existeixen en l'actualitat: la pròrroga voluntària de la vida laboral fins als 70 anys, en aquells casos que permetin les circumstàncies personals i acadèmiques; i la jubilació anticipada voluntària als 60, adaptant els requisits a les noves disposicions, però permesa per als docents que arribin a aquesta edat amb major desgast físic i psicològic.


La possibilitat de jubilació anticipada en l'ensenyament constitueix una garantia de renovació i de rejoveneixement de les plantilles de professors, i aquesta renovació - ara en perill per la prolongació de la vida laboral i l'escassa oferta de nova ocupació- és imprescindible per garantir la qualitat de l'ensenyament.


Fins ara hem conegut els nous requisits de jubilació referits sempre al règim general. Esperem que l'adaptació d'aquests requisits al règim de classes passives dels docents tingui en compte les particularitats d'aquesta professió, que no poden diluir-se en el marc general de "els funcionaris" o "els treballadors del règim general".


ANPE DEMANDA UN SISTEMA DE PENSIONS PROU SOLIDARI COM PER PERMETRE QUE ELS PROFESSORS COMPTIN AMB UNES CONDICIONS DE JUBILACIÓ ADEQUADES A LES PARTICULARITATS DEL SEU TREBALL.

ANPE ILLES BALEARS, de professor a professor

» Documents relacionats

«tornar»