Anpe Illes Balears
C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046
Correu electrònic: info@anpe-balears.org

Ara estàs a "noticies generals"

Inici - noticies generals

ANPE VALORA POSITIVAMENT L´ANUNCI DEL PRESIDENT DEL GOVERN SOBRE REFORMES EDUCATIVES

20/12/2011

 

ANPE VALORA POSITIVAMENT L'ANUNCI DEL PRESIDENT DEL GOVERN SOBRE REFORMES EDUCATIVES PERÒ EXIGEIX QUE L'EDUCACIÓ SIGUI CONSIDERADA COM A SERVEI ESSENCIAL EN L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA

 

En el discurs d'investidura, Mariano Rajoy ha anunciat una reforma educativa sobre uns pilars que ANPE comparteix: la millora de l'educació obligatòria i gratuïta fins als 16 anys, el Batxillerat de tres anys i la garantia d'uns ensenyaments comuns en tot el territori nacional per donar cohesió i vertebració a l'educació. A més ha proposat un nou sistema nacional d'accés a la funció docent, que ha d'emmarcar-se en el futur Estatut del Professorat, per regular la carrera professional i reconèixer l'autoritat dels docents.

 

ANPE ha defensat sempre la necessitat d'ampliar la durada i el rigor del Batxillerat. És indubtable la necessitat d'establir un Batxillerat de tres anys com el de la majoria dels països europeus precisament per la rellevància d'aquesta etapa educativa. El Batxillerat LOE, que comprimeix 19 matèries en dos anys, és manifestament insuficient. Per descomptat, al costat d'aquestes noves mesures, serà necessària també establir una avaluació rigorosa en tots els trams educatius que haurà d'incloure una prova general en finalitzar el Batxillerat.

 

A l'espera que aquestes propostes es concretin, ANPE torna a exigir que la Formació Professional es converteixi en una veritable alternativa en el sistema formatiu dels joves.

 

A més, la reforma anunciada haurà de tenir una visió global del sistema educatiu perquè no es quedi en la parcialitat d'anteriors iniciatives. Per a això, l'estructura de l'ensenyament Secundari haurà de permetre que els alumnes trobin, segons les seves aptituds i interessos, una passarel·la flexible cap al primer curs del Batxillerat de tres anys o cap als ensenyaments professionals. I com a fonament bàsic, l'ensenyament Primari haurà d'augmentar el pes de les matèries instrumentals, i comptar amb suficient professorat com per realitzar el seguiment adequat dels alumnes que presentin dificultats.

 

Serà imprescindible aconseguir un consens sobre aquestes qüestions si volem donar un salt de qualitat i excel·lència en l'educació i formació dels nostres alumnes i així competir en igualtat de condicions amb els països del nostre entorn.

 

No obstant això, ANPE mostra la seva preocupació per l'anunci de la supressió de l'oferta d'ocupació pública excepte en els serveis essencials. Doncs bé, per ANPE l'educació ha d'estar considerada com un servei essencial lloc que possibilita la capacitació laboral, professional i social dels ciutadans. En una professió que necessita renovació constant, ha de garantir-se la taxa de reposició suficient perquè puguin estar completes les plantilles docents. Per això, ANPE exigirà sempre una àmplia oferta d'ocupació pública en educació.

 

Confiem que la importància atorgada a l'educació en el debat d'investidura del nou president del Govern es tradueixi en acords polítics i socials, en inversió suficient i en accions immediates per convertir a l'educació en la peça clau de les polítiques socials en els propers anys.» Documents relacionats

«tornar»