Anpe Illes Balears
C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046
Correu electrònic: info@anpe-balears.org

Ara estàs a "noticies generals"

Inici - noticies generals

DÓNA LA TEVA OPINIÓ PER UN PACTE SOCIAL A L’EDUCACIÓ

13/03/2012

 

DÓNA LA TEVA OPINIÓ PER UN PACTE SOCIAL A L'EDUCACIÓ

 

La finalitat de les propostes presentades per ANPE davant l'Adminitració educativa volem que siguin fruït no només de la reflexió pròpia sino també de la vinculació amb el professorat, al qual representam.

 

Per això vos demanam les vostres suggerències i aportacions al document base per a un pacte social per l'educació.

 

Podeu fer la vostra aportació al nostre facebook d'ANPE! A l'apartat de "Notes".

 

http://www.facebook.com/anpebalears

 

 

ANPE ILLES BALEARS CONSIDERA NECESSARI UN PACTE SOCIAL PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT


El president del Govern José Ramón Bauzá i el conseller d'Educació Cultura i Universitats Rafael Bosch van presentar ahir en el Consolat de Mar un document base per a un futur pacte social per l'educació. És hora d'actuar en l'educació. Ha arribat el moment d'aconseguir un compromís que faci de l'educació una prioritat, és necessari aconseguir un pacte bàsic que permeti aconseguir una educació de qualitat buscant l'equitat i l'equiparació amb els països més avançats del nostre entorn.


ANPE reconeix en el document base algunes de les seves reivindicacions: L'èxit escolar com a eix fonamental d'un pacte d'estabilitat del sistema educatiu, la major autonomia dels centres educatius, la formació en llengües estrangeres, l'atenció a la diversitat, l'excel·lència del sistema educatiu, la disminució de la burocràcia dels centres, la garantia del coneixement de les dues llengües oficials de la nostra comunitat, el reconeixement social del professorat, la formació permanent com a element essencial del procés educatiu, l'avaluació del sistema. No obstant això ANPE Illes Balears creu necessari aprofundir en aspectes primordials com:


1.- El model i estructura del sistema educatiu
. És necessari un canvi de model educatiu cap a paràmetres de qualitat basats en la valoració del coneixement, l'exigència en l'aprenentatge, l'avaluació rigorosa i l'esforç, conceptes que no estan renyits amb l'atenció a la diversitat o les necessitats especials. Considerem imprescindible augmentar el pes de les matèries instrumentals- lectura, escriptura, matemàtiques i llengua estrangera- en l'ensenyament primari, modificar la configuració actual de la secundària i prestigiar com mereix la formació professional, que hauria de ser una de les grans prioritats. És necessari a més ampliar en un any més el batxillerat, recuperar les Humanitats, i potenciar l'ensenyament de l'anglès.


2. La situació del professorat. ANPE proposa incidir en dos aspectes fonamentals:

A) Definir un marc bàsic per als docents de la nostra Comunitat Autònoma; que millori les condicions laborals dels docents, i establir una carrera professional des de l'accés fins a la jubilació.


B) L'autoritat del professorat.  S'hauria d'aconseguir el reconeixement de l'autoritat pública del docent en l'exercici de la seva funció, perquè s'estableixi com un missatge a la societat sobre la importància de la tasca educativa.


3. El finançament de l'ensenyament.  El Govern s'ha de comprometre a elevar substancialment el percentatge del PIB destinat a l'educació, i una dotació pressupostària suficient assegurar les necessitats derivades del pacte educatiu.


4. Autonomia i funcionament dels centres educatius. Necessitem desenvolupar el principi d'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i dissenyar un nou marc de la funció directiva més professionalitzada. Però sempre tenint present la coordinació i cooperació entre totes les administracions educatives, element fonamental per atendre a la programació general i a l'ordenació territorial de l'educació dins de la unitat bàsica del sistema educatiu.


El gran desafiament en aquest moment és convertir l'educació en el centre dels interessos i de les actuacions polítiques. Per això, creiem que la societat sencera ha de prendre partit per ella, i els poders públics adoptar les decisions ineludibles per solucionar un dels problemes més greus del nostre país en el present i de cara al futur. Una bona educació, sens dubte, construeix i millora el futur.

 

ANPE ILLES BALEARS, de professor a professor

«tornar»