Anpe Illes Balears
C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046
Correu electrònic: info@anpe-balears.org

Ara estàs a "interins/es"

Inici - interins/es

TUTORITZACIÓ DE FUNCIONARIS INTERINS SUBSTITUTS 2009-2010

28/06/2010

Els funcionaris interins substituts que durant el curs 2009/2010 han superat el procés de tutorització, poden passar a recollir els certificats que acrediten la seva nova condició de funcionaris interins a: la Direcció General de Personal Docent de Palma, a la Delegació Territorial d'Eivissa i Formentera i a la Delegació Territorial de Menorca. El termini de recollida establert és de 2 mesos (octubre i novembre de 2010).

En cas que no es pugui recollir personalment teniu a la vostra disposició un model d'autorització.

«tornar»