C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - anpe en premsa

CARTA AL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

23/09/2011

 

President del Govern de les Illes Balears

Molt Honorable Senyor José Ramón Bauzá

 

 

Benvolgut senyor,

 

El Govern que vostè presideix ha presentat al Ministeri d'Economia i Hisenda el Pla econòmic i financer de reequilibri per al període 2011-2013. L'esmentat pla contempla una sèrie de mesures que afectaran el benestar social del conjunt de la societat de les Illes Balears i, de forma clara, el conjunt de les persones treballadores de la funció pública i els seus representants. Tot això s'està decidint de forma unilateral i amb la inexistència d'interlocució tant a l'àmbit general com a l'àmbit de la funció pública.

 

Els sindicats sota signants denunciam que aquesta presa de mesures fora de l'àmbit de la interlocució social significa un greu atac al nostre sistema democràtic, que afecta no sols els treballadors i treballadores sinó també el conjunt de la ciutadania.

 

Consideram que la sortida de la crisi és una feina comuna i la solució passa per una tasca compartida per tots i totes, tal com s'ha vengut fent al llarg de la nostra història democràtica, en la qual els sindicats hem desenvolupat un paper cabdal en el progrés i la consolidació democràtica del nostre país, que no pot ser menyspreat i molt menys en la situació de profunda crisi econòmica en la que ens veiem immersos. Per això aquest Govern ha de comptar amb els sindicats com a legítims representants dels treballadors i treballadores.

 

Rebutjam les mesures preses amb obscurantisme i imposició, sense cap tipus de diàleg ni consens, i consideram que aquestes no són formes de dur endavant una autèntica democràcia.

 

Per aquests motius demanam de forma immediata l'obertura del diàleg social en general en tots els òrgans de participació existents així com de les diferents meses que existeixen en el marc de les relacions laborals de la Comunitat Autònoma.

 

Per tant, demanam se convoquin els sindicats en els àmbits de representació que els hi pertanyi. En aquest moment de greu crisi econòmica no se'ns pot excloure de la presa de decisions que afecten el conjunt de la societat, ni de forma específica d'aquelles que afecten les treballadores i treballadors de la funció pública.

 

Rebeu una cordial salutació.

» Documents relacionats

« tornar »