C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

ANPE DENUNCIA LA INGERÈNCIA POLÍTICA EN ACTITUDS I COMPORTAMENTS PERSONALS I EN L´EDUCACIÓ

28/10/2010

 

ANPE rebutja l'excessiva ingerència de les directrius polítiques en les actituds i comportaments personals i en l'educació.


El Congrés ha acordat la prohibició de jocs "sexistes" als patis escolars, una mesura la implantació de la qual és impossible en la pràctica i tal vegada repressora de la llibertat d'expressió dels menors.


Per afavorir un desenvolupament adequat de la seva personalitat, els nens i les nenes han de jugar amb llibertat i emprar el joc simbòlic pel que vulguin expressar, sense restriccions externes més enllà de les quals es derivin de la prevenció de riscos i la seguretat. Prohibir l'expressió lliure del joc simbòlic, tal com els propis nens desitgin, és alhora impossible i absurd. Aquesta mesura denota un profund desconeixement de la realitat psicològica dels menors i mostra de nou l'allunyament entre les decisions polítiques i les necessitats ciutadanes.


Per ANPE, ni la igualtat efectiva entre homes i dones ni l'educació necessiten gestos efectistes sinó que han de convertir-se ja d'una vegada en el centre de les polítiques i en el de les inversions. Mentre es retallen els pressupostos en educació per a programes de suport i recuperació dels alumnes amb dificultats, es redueixen els efectius per a l'educació compensatòria i la formació professional i es disminueix el nombre de professors, es tutela des del Congrés el pati escolar. La veritable igualtat estreba a oferir un sistema educatiu excel·lent per als nens i les nenes de manera que tots puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats.


Els professors no estem preocupats pels jocs al pati sinó pel que succeeix dins de les classes, per la qualitat i eficiència del sistema educatiu, per l'índex de fracàs i abandonament escolar dels nostres alumnes i alumnes i per la millora de la convivència a les aules.

« tornar »