C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

EL GOVERN AUGMENTARÀ L´HORARI LECTIU I LES RÀTIOS EN UN IMMINENT DECRET

16/04/2012

 

EL GOVERN AJUSTARÀ DURAMENT LES CONDICIONS LABORALS DELS DOCENTS I AUGMENTARÀ L'HORARI LECTIU I LES RÀTIOS EN UN IMMINENT DECRET, SENSE CONSULTES NI NEGOCIACIÓ SINDICAL


Com a desglossament de l'anunciada retallada de tres mil milions d'euros que afectaran a la totalitat del sistema educatiu, el Ministre d'Educació ha anunciat l'aprovació divendres que ve, en Consell de Ministres, d'un Decret- llei que modificarà substancialment les condicions laborals del professorat i l'aplicació del qual correrà per compte de les comunitats autònomes.


Algunes d'aquestes mesures no són noves per a la nostra comunitat autònoma , doncs ja estaven contemplades als pressupostos pel 2012.


Aquest decret-llei es centrarà sobre sis eixos fonamentals:


· L'augment de les ràtios escolars en almenys un 20%


· L'augment de la jornada lectiva fins a un mínim de 25 hores setmanals en Primària i 20 en Secundària. Mesura ja anunciada i presentada pel propi conseller d'Educació a les diferents organitzacions sindicals en les diferents taules de negociació.


· La congelació del procés d'implantació dels nous mòduls d'FP.


· La suspensió de l'obligatorietat dels centres d'oferir les dues modalitats de Batxillerat.


· L'eliminació de qualsevol nou complement retributiu. El Ministeri no ha concretat si la mesura es refereix a la creació de nous complements o al cobrament dels mateixos pels nous funcionaris, la qual cosa podria arribar a ser fins i tot anticonstitucional.


· La modificació permanent de la cobertura de substitucions per baixes laborals. Mesura que ja està engegada en Balears des de l'aprovació de l'Acord del Consell de Govern del 4 de novembre pel qual s'adoptaven mesures per reduir el dèficit públic en relació a la suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral temporal docent al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


L'augment de les ràtios i de l'horari lectiu suposarà la no renovació del lloc de treball d'un bon nombre de professors interins. A més, tindrà un efecte devastador en els ensenyaments d'idiomes, en la formació professional i en la possibilitat d'establir desdoblaments, grups de reforç i atenció a la diversitat. D'altra banda, la desaparició dels programes d'FP i de Batxillerat obligarà a un ajust del personal dels centres i a la massificació de les classes en els ensenyaments no obligatoris. Són per tant ajustos que tindran greus conseqüències en la situació del sistema educatiu espanyol en general i en particular a la nostra comunitat autònoma, ja molt deteriorat. Cal recordar que Balears és una de les comunitats autònomes amb més alt índex de fracàs escolar.


A més, tant les modificacions d'horaris com la desaparició de complements retributius i de condicions laborals afecten a acords signats en la pràctica totalitat de les comunitats autònomes.


ANPE considera impossible pagar el deute generat en aquests últims anys només amb retallades en els serveis essencials. El Govern ha d'escometre ja la reforma que faci viable el model d'Estat autonòmic i garanteixi les polítiques socials bàsiques: educació, sanitat i pensions. Els professors i l'educació porten des de l'inici de la crisi econòmica sotmesos abans que ningú a ajustos i retallades mentre s'han mantingut despeses excesives de l'Estat i les comunitats autònomes.


ANPE adverteix a més que la imposició d'aquestes noves mesures pot fer inviable la consecució del pacte social per l'educació que el Govern del Sr. Bauzá pretén aconseguir.


El Govern va anunciar reformes educatives necessàries i importants, però els primers passos per abordar-les estan sent ajustos en les partides pressupostàries. Per tant, les reformes corren el risc de ser inviables. ESPEREM REFORMES NECESSÀRIES I NO INJUSTES RETALLADES.


Exigim que l'educació es preservi dels rigors pressupostaris amb un pacte de mínims que pugui garantir que s'efectuïn les reformes que necessita imperiosament el sistema educatiu espanyol, en la certesa que solament l'educació de qualitat per a tots garanteix un millor futur.

« tornar »