C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

RESUM MESA SECTORIAL 24/04/12

COMISSIONS DE SERVEIS I CONVOCATÒRIA D´INTERINS

24/04/2012

 

 A la mesa sectorial d'avui hem tractat les properes convocatòries de comissions de serveis i borsa d'interins.

COMISSIÓ DE SERVEIS NOVETATS

Termini: Del 3 al 10 de maig sol·licitud telemàtica amb petició de places.

-Enguany podran demanar comissió de serveis els funcionaris de carrera que obtingueren la primera destinació definitiva per al curs 2011-12 i els que l'han obtinguda per al curs 2012-13, sempre que sigui a la mateixa illa on tenen la destinació i per les causes de conciliació de la vida laboral i familiar  i per motius personals excepcionals.

-Es podrà demanar comissió de serveis a centres de distinta illa a aquella on se té la destinació per motius personals excepcionals.

-Els funcionaris d'altres comunitats autònomes podran demanar comissió de serveis a Balears per motius personals excepcionals.

MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ DE SERVEIS:

1.Per motius personals (motius greus de salut, per necessitat d'atendre transitòriament un familiar de primer grau amb malaltia o discapacitat, per conciliar la vida laboral i familiar).

2.Per participació en projectes educatius de centres.

3.Per formar part dels equips directius dels centres docents.

IMPORTANT: El fet d'obtenir un sí a la petició de comissió de serveis no implica la concessió d'un destí dels sol·licitats, ja que aquest dependrà de l'existència de les places sol·licitades.

A més una vegada adjudicada la comissió de serveis, aquesta és irrenunciable, salvo en casos excepcionals degudament acreditats.

 

CONVOCATÒRIA D'INTERINS NOVETATS

Termini: Del 14 al 24 de maig sol·licitud telemàtica

-Els interins de pacte que vulguin poden renunciar voluntàriament al pacte i l'Administració oferirà  als funcionaris interins que no siguin de pacte i per l'ordre de la borsa, la possibilitat d'adherir-se al pacte d'estabilitat.

- Pel que fa a les substitucions inferiors a dos mesos i  la ½ jornada, l'opció es podrà fer per illes.

-Els decaiguts per no haver fet el curs anterior el tràmit telemàtic d'adjudicació de places, seran ordenats per la data de convocatòria en que hi participaren, a continuació per dies treballats, millor nota de l'expedient acadèmic i major edat.

 

BAREM DE VALORACIÓ DELS MÈRITS

1- Es tindrà en compte l'experiència docent en universitats a raó de 3,250 punts per any complet, 0.270 per mes i 0.009 per dia.

2- El nivell C1 i el C2 de les escoles oficials d'idiomes comptaran 3 i 3,5  punts respectivament. En cas que es presenti els dos nivells, es valorarà el de major nivell.

ANPE Illes Balears, de professor a professor

« tornar »