C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

ANPE CONVOCA VAGA PEL DIA 22 DE MAIG

08/05/2012

 

ANPE I ELS SINDICATS MÉS REPRESENTATIUS D'EDUCACIÓ CONVOQUEN Al PROFESSORAT A UNA VAGA CONTRA LES RETALLADES EDUCATIVES EL 22 DE MAIG

Els sindicats representatius de l'ensenyament, FE.CCOO, ANPE, CSI.F, STEs-i i FETE-UGT, convoquem una vaga estatal en el sector el proper dia 22 de maig per protestar contra les retallades educatives i en defensa dels serveis públics.

 

Les mesures que estan adoptant els governs d'Espanya i de les comunitats autònomes es traduiran en una retallada dels pressupostos educatius d'entre el 25% i el 30%. Així es reconeix sense cap gènere de dubtes a l'anomenat Programa Nacional de reformes, presentat pel Govern central.

 

Aquesta brutal retallada, afegit al que ja hem sofert aquests últims anys, suposarà una reculada històrica. Les aules tornaran a massificar-se. En Educació Infantil i Primària es podran agrupar fins a 30 alumnes per aula, en Secundària fins a 36 i en Batxillerat fins a 42 ampliables fins a 46. Aquestes condicions perjudicaran especialment a l'Educació Infantil, al primer cicle de l'ESO a la Formació Professional i l'escola rural, a més dels centres que escolaritzin a alumnes amb necessitats educatives especials.

 

No es cobriran les absències del professorat durant les dues primeres setmanes de baixa laboral(a Balears durant el primer mes), la qual cosa generarà molts problemes organitzatius i de convivència en els centres en quedar els grups, ja de per si mateix sobrecarregats, sense un professor que pugui atendre'ls adequadament. I constituirà un càstig per a l'alumnat de segon de batxillerat en portes de les proves de selectivitat.

 

L'abandonament  de determinats programes de suport a l'Educació Infantil i de noves tecnologies i la no implantació dels cicles de Formació Professional actualitzats representa un gran pas enrere en la qualitat del sistema educatiu.

 

També considerem extremadament greu  el deteriorament  de les condicions laborals del professorat. A les retallades retributives de més del 6% aplicats des de juny de 2010, ara se sumen mesures  com l'increment de l'horari lectiu, la desaparició de les reduccions de l'horari lectiu per al professorat major de 55 anys, substancials retallades salarials en cas de baixa per malaltia, la congelació de les ofertes d'ocupació pública, la desaparició de les condicions de la jubilació anticipada, la transformació de nomenaments a temps complet a temps parcial, el cessament del personal interí a 30 de juny per no pagar-los les vacances, es deixarà de pagar a Balears el complement de tutoria i el de cap de departament, etc. Tot això es materialitzarà en una reducció de la plantilla docent de proporcions incalculables, que repercutirà greument en la qualitat i equitat de l'ensenyament.D'altra banda, a la universitat la retallada ascendeix a un 62,5%. Els contractes de ciència s'han reduït en 43%, el capítol de R+D+i, en un 25,52%, un 11,6% les beques i ajudes a l'estudi i en un 41,4% els programes Erasmus 41,4%.

Per això reivindiquem més que mai una universitat pública per a tots, rebutgem l'increment de les taxes ni a la universitat d'elit i el model assistencial de beques ni a la reducció d'aquestes.

 

Pel que fa al personal de serveis educatius i complementaris (PSEC), les retallades en el Ministeri d'Educació i als Pressupostos Generals de l'Estat suposen la prohibició de contractar personal laboral interí; l'increment de la jornada laboral a 37.5 hores, la supressió de programes (0-3 anys), menys inversió, la reducció de plantilles, la suspensió d'ofertes d'ocupació pública, la congelació salarial i l'empitjorament de condicions laborals.

 

Com a conseqüència d'aquestes polítiques, durant molts anys no s'incorporaran al sistema educatiu nous docents. Les promocions de joves recentment titulats a les nostres universitats o que siguin a punt de titular-se en els propers anys en estudis conduents a l'ensenyament estan sent condemnats a la desocupació més absoluta. La situació pot ser dramàtica per a l'educació pública.

« tornar »