C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

ACCIDENTS LABORALS

08/03/2012

NOTIFICACIÓ DELS ACCIDENTS LABORALS PER ALS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS

Segons la normativa vigent ( art. 115 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, es considera un accident laboral "tota lesió corporal que pateix el treballador com a conseqüència del treball desenvolupat per compte d'altre".

Es consideren tres tipus d'accidents laborals:

1- Accident al centre docent.

2-Accident laboral in itinere, el que es pateix anant de casa a la feina o a la tornada pel trajecte habitual.

3-Accident laboral in mision, el que es pateix durant el desplaçament fora del centre de treball en conpliment de les ordres dels seus superiors.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ

1-Si es pertany a MUFACE, el treballador s'ha de dirigir al sistema de servei mèdic al qual pertany (Seguritat Social o assegurança privada), sigui el metge de família o urgències.

2-Si es pertany al règim general de la Seguretat Social, si és possible cal emplenar el comunicat d'accident que trobareu a http://www.mutuabalear.es, i dirigir-se a qualsevol dels centres de la Mutua Balear.

En cas molt greu, heu de dirigir-vos al centre hospitalari més proper.

 

 

« tornar »