C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - definitius/ves

CONVOCATORIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE DIRECTORS

22/05/2012

S'adjunta la Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 10 de febrer de 2012 per la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears (BOIB 18 de febrer de 2012)

 

S'adjunta l'annex 5 (Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits per seleccionar directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears)

 

S'adjunta llistat definitiu de candidats admesos i exclosos del procés de selecció de directors.

 

S'adjunta la relació de candidats seleccionats en el procés de selecció de directors.

« tornar »